Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag bestemmingsplan

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Redactie OmmenOnline.nl

De redactie van OmmenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ommen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ommen.

Er is een bestemmingsplan verleend in Heerde op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde ter inzage

Er is door Heerde hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van Heerde maakt bekend dat het wijzigingsplan Natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen, Heerde gewijzigd is vastgesteld en met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.   Wijzigingsplan Het doel van het wijzigingsplan is om twee percelen (HDE L 40 en HDE L 95) aan de Werverdijk om te zetten van een agrarische bestemming naar een natuur bestemming.   Inzagetermijn U kunt de stukken van 8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 inzien. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het wijzigingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.917BUOWWERVERDIJK-VA01) en www.heerde.nl/planneninvoorbereiding.   Zienswijze Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het bestemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.   8 februari 2023   Het college,   Drs. J.W. Wiggers Burgemeester   B. van Zuthem Secretaris   Gepubliceerd in Digitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nl Datum publicatie 8 februari 2023 Periode ter inzage 8 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 Behandelend ambtenaar Robin ten Have Bij afwezigheid Janina van Dijk

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ommen